Transformation Pipes

Om berichten uit systeem 1 leesbaar te maken voor systeem 2, moeten ze worden omgevormd door het Ibis Adapter Framework.
Dit gebeurt in kleine stapjes, waarbij elk stapje zijn eigen bewerking uitvoert op de informatie. Nadat de om te vormen informatie van systeem 1 is ontvangen door de listener en de informatie is gevalideerd, gaat de informatie door één of meerdere transformation pipes heen, die de informatie omvormen. Als alles met succes is voltooid, wordt de informatie doorgestuurd naar de sender waarna het wordt ontvangen door systeem 2.

Afb 5. De functie van Transformation Pipes binnen het IAF

De transformation pipes zijn dus verantwoordelijk voor alle transformaties van de informatie.

Dit zijn alle transformation pipes die op dit moment ontwikkeld zijn:

 • AbstractPipe
 • Adios2XmlPipe
 • Base64Pipe
 • BatchBlobTransformerPipe
 • BatchClobTransformerPipe
 • BatchFileTransformerPipe
 • BatchTransformerPipeBase
 • BisWrapperPipe
 • BlobLineIteratingPipe
 • BytesOutputPipe
 • ChecksumPipe
 • CleanupOldFilesPipe
 • ClobLineIteratingPipe
 • CompareIntegerPipe
 • CompareStringPipe
 • CompressPipe
 • CoolGenWrapperPipe
 • CredentialCheckingPipe
 • DelayPipe
 • DigesterPipe
 • DomainTransformerPipe
 • EchoPipe
 • EsbSoapValidator
 • EsbSoapWrapperPipe
 • EscapePipe
 • ExceptionPipe
 • ExecutePipe
 • FileLineIteratorPipe
 • FilenameSwitch
 • FilePipe
 • FixedForwardPipe
 • FixedResult
 • ForEachChildElementPipe
 • FtpFileRetrieverPipe
 • FxfWrapperPipe
 • FxfXmlValidator
 • GenericMessageSendingPipe
 • GetFromSession
 • GetLtpaTokenPipe
 • GetPrincipalPipe
 • IncreaseIntegerPipe
 • IsUserInRolePipe
 • IteratingPipe
 • JdbcIteratingPipeBase
 • JmsCommunicator
 • JsonPipe
 • LabelFormat
 • LdapChallengePipe
 • LobLineIteratingPipeBase
 • MailSenderPipe
 • MessageSendingPipe
 • MoveFilePipe
 • PasswordGeneratorPipe
 • PostboxRetrieverPipe
 • PostboxSenderPipe
 • PutInSession
 • PutParametersInSession
 • PutSystemDateInSession
 • RekenBoxCaller
 • RemoveFromSession
 • ReplacerPipe
 • ResultSetIteratingPipe
 • SapLUWManager
 • SapLUWManager
 • SizePipe
 • SkipPipe
 • SoapValidator
 • SoapWrapperPipe
 • StreamLineIteratorPipe
 • StreamTransformerPipe
 • Text2XmlPipe
 • UnzipPipe
 • UUIDGeneratorPipe
 • WsdlXmlValidator
 • XmlIf
 • XmlParamSwitch
 • XmlSwitch
 • XmlValidator
 • XmlWellFormedChecker
 • XPathPipe
 • XQueryPipe
 • XsltParamPipe
 • XsltPipe
 • ZipIteratorPipe
 • ZipWriterPipe