Functionaliteiten van het IAF

Waar kan het Ibis Adapter Framework voor worden gebruikt?

  • Het aan elkaar koppelen van verschillende databanken die werken met verschillende systemen in een enterprise-omgeving (afb. 4a).

 

 

Afbeelding 4a. Databases, aan elkaar gekoppeld middels het IAF.

  • In plaats van een Enterprise Service Bus (ESB). Samen met bijvoorbeeld ActiveMQ kan een ESB worden ge├»mplementeerd (afb. 4b).

 

Afbeelding 4b. Het IAF ingezet in plaats van een servicebus.

  • Het verzorgen van koppelingen en transformaties tussen een internet-omgeving en achterliggende backend-systemen zoals SAP of Salesforce (afb. 4c).

    Afbeelding 4c. Het IAF als koppeling tussen een bedrijfsnetwerk en het internet

  • Complexe bewerkingen en transformaties tussen bedrijfssytemen (afb 4d + 4e).

Afbeelding 4d. Bewerkingen tussen bedrijfssystemen die worden uitgevoerd door het IAF

Afbeelding 4e. Een voorbeeld van welke bewerkingen het IAF kan uitvoeren