Toepassingen Ibis Framework

Het Ibis Adapter Framework is bij uitstek geschikt voor een enterprise-omgeving waar met verschillende systemen wordt gewerkt en waar voortdurende behoefte is aan het koppelen en bewerken van data. Het IAF heeft zich bewezen bij grote organisaties waar de modernste internetapplicaties samengaan met een veelheid aan databases, in sommige gevallen zelfs met mainframe-systemen.

Voorbeelden van gebruik:

  • Het aan elkaar koppelen van verschillende databanken die werken met verschillende systemen in een enterprise-omgeving.
  • Als Enterprise Service Bus (ESB). Samen met bijvoorbeeld ActiveMQ kan een ESB worden ge├»mplementeerd.
  • Het verzorgen van koppelingen en transformaties tussen een internet-omgeving en achterliggende backend-systemen zoals SAP of Salesforce.
  • Complexe bewerkingen en transformaties tussen bedrijfssytemen.

Voorbeeld van een adapter die voor een mutatieservice wijzigingen vanuit een internetportal doorgeeft aan een SAP-systeem.

SAP adapter