Priooo: SCRUM tool voor Product Owners

SCRUM tool voor Product Owners

Auteur: Admin

Steeds meer bedrijven werken met SCRUM teams. Deze methodiek heeft inmiddels haar nut wel bewezen. Het geeft ontwikkelteams meer grip op hun proces en vergroot de kans op een eindproduct waar eindgebruikers blij van worden.

Een nadeel van deze aanpak is dat het lastiger is om vanuit sprints over langere termijn te plannen of voorspellingen te doen over deadlines. Projectleiders en product owners krijgen echter voortdurend de vraag: “Wanneer is het af?” of “Hoe kunnen we er voor zorgen dat we eerder opleveren?”

Vanuit deze behoefte aan meer inzicht in planning wanneer je met SCRUM werkt hebben we samen met twee product owners een online applicatie ontwikkeld. Dit is Priooo geworden. Het voordeel van deze app ten opzichte van gangbare SCRUM applicaties is dat er overzichtelijk gepland kan worden voor langere termijn. Andere applicaties werken veelal vergelijkbaar met een issue tracker: Veel mogelijkheden voor het bewerken van items en het beheren van workflow. Er kunnen wel sprints naast elkaar gezet worden maar door de uitgebreide functionaliteit is het lastig overzicht te krijgen over langere termijn.

Dit is wat Priooo wel biedt. Geen uitgebreide functies voor het beschrijven van backlog items, maar wel de mogelijkheid om eenvoudig te schuiven met prioriteit of de hoeveelheid punten die je team aankan. In een volgende versie wordt het ook mogelijk om meerdere planningsscenario’s naast elkaar te zetten. Dit geeft inzicht in de gevolgen van het inzetten van extra mensen, het aanpassen van backlog items of prioriteit.

In de Priooo app kunnen teams, sprints en backlog-items gemaakt worden. Deze worden op basis van het aantal punten dat een team per sprint aankan over een roadmap verdeeld. Dit zijn unieke eigenschappen maar door de eenvoud kan er snel gewerkt worden en ontstaat er makkelijk een overzicht dat met een SCRUM team en met managers of klanten gedeeld kan worden. Juist het gemak maakt het aantrekkelijk om van een overzicht in Excel over te stappen op een online applicatie die met hetzelfde gemak overzicht geeft en de mogelijkheid om snel te zien wat het aanpassen van backlog-items met je planning doet.

Interesse? www.priooo.com