Parallelle verwerking

Auteur: Jeroen Jansen van Rosendaal

In de huidige wereld draait alles om snelheid, hiervoor worden backend services steeds kleiner en specifieker gemaakt. Waar je in voorheen een service klantgegevens ophaalde inclusief aflever, factuur en woonadres, betaalvoorkeuren en alles wat er nog meer beschikbaar was, worden de services tegenwoordig opgesplitst in minimale datablokjes. Deze services worden vervolgens parallel aangeroepen, de totale verwerkingstijd wordt daarmee gelijk aan de langstdurende call.

Met het IAF is het eenvoudig om verschillende backend services parallel aan te roepen en de uitkomst in een geheel bericht door te sturen aan een afnemer. Parallelle verwerking binnen IAF applicaties is het afgelopen jaar sterk toegenomen door de opkomst van REST backend services en de focus op snelheid.

Bij een grote klant in de verzekeringswereld gebruiken we IAF en parallelle verwerking om een restfull backend op SAP HANA te ontsluiten naar een soap front-end applicatie.
Bent u geïnteresseerd in wat parallelle verwerking in IAF applicaties voor u voor snelheidsverbetering kan opleveren neem dan contact met ons op.