Ibis Adapter Framework

Integration Partners heeft veel ervaring met het Ibis Adapter Framework (IAF). Het IAF is een open source JAVA-framework waarmee flexibel en snel integraties gerealiseerd kunnen worden op basis van standaard JAVA-componenten en specifieke XML-configuraties.

De basis van een IAF-integratie bestaat uit 3 onderdelen:

1) Het JAVA-framework:

 • Selectie van best-of-breed JAVA-libraries en standaard JAVA-frameworks
 • Standaard koppelingen naar veelgebruikte systemen

2) Een JAVA-applicatie die zorgt voor:

 • Koppeling naar het IAF framework
 • Transactionele verwerking
 • Koppeling naar de beheermodule
 • Embedding van de adapters

3) Eén of meerdere adapters voor:

 • Koppeling tussen specifieke systemen
 • Omzetten van bestanden of data
 • Business logica

De adapters kunnen voor interne integraties aanhaken op een data-bus (ESB) en zorgen voor het omzetten van bestanden, databases en webservices. Het IAF is stateless en dus uitermate schaalbaar omdat de applicatie over verschillende servers verdeeld kan worden.

IAF-framework#3

IAF framework

Ibis adapter

Losse Ibis applicatie met 1 of meerdere adapters.

Ibis adapter en bus

Twee adapters die berichten uitwisselen via een message bus.

Het IAF wordt vaak gebruikt in combinatie met een WebSphere applicatieserver maar functioneert ook prima met andere applicatieservers zoals JBoss of Tomcat. Lees meer over toepassing van het IAF framework.

Er is een online handleiding voor beheerders en ontwikkelaars.

Voordelen
De 6 voordelen van het IAF op een rij:

 • Makkelijk schaalbaar. Doordat de adapters uit XML bestaan is er geen programmeerwerk nodig in JAVA om een nieuwe adapter te bouwen. Alleen het configuratiebestand wordt aangepast. Het toevoegen van nieuwe koppelingen verloopt hierdoor sneller dan bij vergelijkbare systemen waar veel maatwerk voor nodig is.
 • Snel inzetbaar. Vanaf de eerste koppeling is er al veel functionaliteit beschikbaar vanuit het framework zonder dat hiervoor extra programmeerwerk nodig is.
 • Licht en krachtig. Ibis applicaties verwerken moeiteloos duizenden berichten per minuut. Doordat iedere adapter gebruik maakt van de functionaliteit uit het framework kan het aantal adapters uitgebreid worden zonder een onevenredige vergroting van beschikbare hardware.
 • Lage kosten. Wanneer er grote aantallen adapters gebouwd moeten worden kan dit werk relatief eenvoudig off-shore uitgevoerd wat een aanzienlijke besparing in programmeerkosten kan opleveren. Onze experts hebben inmiddels meer dan 6 jaar ervaring in het samenwerken met onze partner in India waardoor er efficiënt en doelmatig gewerkt kan worden.
 • Uitgebreide beheeromgeving. Er is een online beheeromgeving waarin de status van iedere Ibis adapter gevolgd en beheerd kan worden. De omgeving geeft inzicht in versiegegevens, status van doorgevoerde berichten, error-logs en berichten in de pipeline.
 • Gebaseerd op open standaarden. Andere ontwikkelaars kunnen makkelijk met het framework en het ontwikkelen van adapters aan de slag omdat er uitsluitend is gewerkt met open standaarden. Dit maakt het voor een klant mogelijk om met meerdere aanbieders te werken.

data integratie met het Ibis Adapter Framework