Nieuws

Integratie externe applicaties met IAF

Klant is koning in IT-land

Door ontwikkelingen op het internet en sociale media zijn bedrijven hun IT gaan omvormen tot een apparaat waarmee ze hun klanten optimaal kunnen bedienen en analyseren. Waar vroeger IT werd ingezet om een bedrijf beter te organiseren is de blik nu vooral naar buiten gericht, op klanten.

Dit betekent dat massieve ERP-systemen waarmee je in 1 applicatie je heel bedrijf kan controleren steeds meer plaats gaan maken voor een veelheid aan online oplossingen voor bedrijfsapplicaties en data-opslag. Denk hierbij aan informatie uit Facebook en Twitter, maar ook bestellingen via een website of een hypotheekaanvraag van de financieel adviseur op de hoek.
>> lees meer

mobile-first en SOA

Mobile first vraagt een andere kijk op SOA

In de ontwikkeling van flexibele integratiesystemen is een verschuiving merkbaar. Een verschuiving van een gesloten software-perspectief op open services en direct beschikbare functionaliteit voor gebruikers. Cloud en mobiel hebben hierop een bepalende invloed. Denk maar eens aan een consument die op zijn mobiele telefoon een product uit een webwinkel bestelt, met gebruik van een eerder aangemaakt profiel waarbij een Facebook account wordt gebruikt om in te loggen. >> lees meer

Integration Partners helpt bij koppelen van complexe data

De wereld is niet plat en data ook niet

Het koppelen van systemen en gegevens neemt een steeds grotere vlucht. Waren 10 jaar geleden de meeste websites nog op zichzelf staande systemen, tegenwoordig heeft bijna iedere blog een connectie naar sociale media en ‘praten’ webshop met productsystemen van een groothandel.

Voor veel organisaties is het weergeven van actuele informatie van levensbelang. De omloop  snelheid en hoeveelheid maken handmatige invoer al snel onmogelijk. Steeds meer van onze data en steeds meer applicaties werken ‘in de cloud’ en zijn online bereikbaar. Daarnaast speelt klantinformatie anno 2015 de hoofdrol bij het bereiken van klanten.
>> lees meer

integratie IT-systemen met Ibis Framework

Integratie is de sleutel

In een recent artikel op IT-Executive is te lezen hoe veel grote bedrijven worstelen met verouderde ERP-systemen. Deze IT-systemen waren in de jaren ’90 populair maar zijn tegenwoordig niet flexibel genoeg in een business omgeving die bepaald wordt door cloud-software, internet, sociale media en personeel dat op meerdere locaties werkt. Niet langer staan producten centraal, maar klanten. Dit heeft een grote toename van informatiestromen tot gevolg en vraagt derhalve om een heel andere benadering. >> lees meer

Install base IAF

Op dit moment werken de meeste IAF applicaties op IBM Websphere servers. De ontwikkeling van het IAF werd in de oorsprong (12 geleden) begonnen met behulp van “Rational Application Developer for WebSphere”. Sinds een aantal jaren wordt de ontwikkeling van het framework in Eclipse gedaan. De ontwikkeling van Ibissen (IAF Applicaties) wordt al sinds langere tijd met Eclipse uitgevoerd.

Sinds het Framework open source geworden is wordt het steeds logischer om Ibissen te laten draaien op “open source” webservers. Tijdens het ontwikkelen van Ibissen wordt al langer gebruik gemaakt van een lokale TomCat omgeving.

Klant Applicatie server Aantal Ibissen
Nationale Nederland Websphere D/T/A/P 139
Nationale Nederland Tibco AMX D/T/A/P 1
Nationale Nederland Tomcat L (alle ibis ontwikkelaars)
ING Tomcat + BTM L/D/T/A/P 3
Westland Utrecht JBoss L/D/T/A/P 2
L/D/T/A/P local/Development/Test/Acceptance/Production

Vanuit Integration Partners gaat de voorkeur uit naar TomEE als applicatie server. TomEE bestaat in de basis uit Tomcat en is perfect geïntegreerd met de vele andere functionaliteiten uit de Apache familie zoals: transactie management en JMS ondersteuning. (Apache TomEE official website). Daarnaast is TomEE open source, net als het IAF. Dit betekent dat zowel het IAF als TomEE kosteloos te gebruiken zijn.

IAF versie 5.4

Versie 5.4 is nu beschikbaar. Deze bevat de volgende uitbreidingen en verbeteringen:

 • First steps towards running IBISes on TIBCO AMX (as WebApp in Composite)
 • added “Used SapSystems” to console function “Show Security Items”
 • prevent OutOfMemoryError in console function “Adapter Logging” caused by a lot of files in a directory
 • added facility to hide properties in console functions “Show configuration” and “Show Environment variables”
 • Fixed problems with XSD’s using special imports.
 • Removed unused code which generates a NPE on JBoss Web/7.0.13.Final.
 • Replace non valid xml characters when formatting error message.
 • Made it possible to add http headers when using a HttpSender.
 • Fixed exception in file viewer when context root of IAF instance is /.
 • Bugfix addRootNamespace.
 • Made it possible to override the address location in the generated WSDL.
 • Possibility to dynamically load adapters.

Killing SOA with Agile, killing it softly

De Agile projectaanpak en de bijbehorende zelfstandigheid van projectorganisaties heeft de focus volledig gericht op het behalen van de projectdoelen. Binnen deze Agile-projecten wordt vaak de kortste weg gekozen tussen het startpunt en het doel.

De doelstellingen van SOA (Service Oriented Architecture) hebben een duurzamer karakter met minder focus op de korte-termijn. Het geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid tot hergebruik van services. Ook kunnen overbodige of verouderde applicaties ontkoppeld worden zonder alle gekoppelde systemen aan te passen. >> lees meer

Open source heeft de toekomst

Volgens Accenture, 1 van de initiatiefnemers van de Open Source Conference 2013, gaan de ontwikkelingen in IT steeds meer de kant uit van een gebruikservaring die vraagt simpele interfaces die onafhankelijk van locatie of apparaat bekeken en bediend kunnen worden. Met de komst van ‘The Internet of Things‘ zal het aantal diensten en bronnen dat met elkaar verbonden wordt geweldig toenemen. Interactieve tv’s en horloges zijn hiervan nog maar het begin. >> lees meer

Optimale informatie met Cloud-computing en SOA

Bij het opzetten van een goed functionerend IT-landschap waarin cloud computing een grote rol speelt is het van belang SOA op orde te hebben. Bij cloud computing gaat het met name om data en functionele diensten die worden afgenomen, terwijl hardware en systemen geen rol spelen. De zorgen hiervoor liggen buiten de deur, bij de cloudprovider. Dit biedt kansen om functionele wensen zonder beperkingen te realiseren. >> lees meer

IAF versie 5.3

Versie 5.3 van het Ibis Adapter Framework is op 15-11-2013 vrijgegeven. Deze bevat o.a. de volgende verbeteringen:

 • Verbeterde DB2 support.
 • Voorbereiden van een release met Maven.
 • Eerste voorbereidingen om dynamische adapters mogelijk te maken.
 • Specifieke java-class, welke Tibco-queue-informatie teruggeeft in een xml, is uitgebreid met meer info.
 • Toevoegen van een klikbaar iccontje aan iedere RestListener op het hoofdscherm van de IAF-beheerconsole (dit vervangt het maken van aparte bookmarks).

Meer informatie (commit log op Github)